За нас

“Правна къща Кондеви” - гр. Бургас е правна кантора създадена през 1993г., която развива своята дейност както в гр. Бургас и региона, така и на територията на цялата страна. Кантората предлага висококачествено правно обслужване на български и чуждестранни клиенти в широк кръг области на правото, сред които: Търговско право, Дружествено право, Вещно право (недвижими имоти), Строително право, Облигационно право, Трудово право, Семейно и наследствено право, Морско право, Банково право, Данъчно и Застрахователно право, Административно право, в областта на Транспорта, Туроператорската и Туристическата дейност и др., както и Процесуално представителство пред съдилища и арбитражи.

Клиенти на кантората са водещи български и чуждестранни дружества, държавни и общински предприятия, чуждестранни адвокатски кантори, неправителствени организации и др. Кантората е включена в списъка с адвокати на Немското, Швейцарското и Британското посолство в България за Бургаски регион. Дългогодишен член на Сдружението на немскоговорящите адвокати (VIVDA Verein Internationales Verzeichnis Deutsch sprechender Anwälte), със седалище гр. Цюрих, Швейцария.

В „Правна къща Кондеви“ работят висококвалифицирани и мотивирани адвокати с богат юридически опит, чиято основна цел е да предоставят най-качествено обслужване на своите клиенти и да удовлетворят в максимална степен техните изисквания. Адвокатите предоставят правно обслужване на немски, английски, руски и френски език.