Жасмина Димитрова Кондева

Адвокат, член на Бургаска адвокатска колегия

Образование:

Висше юридическо, диплом от СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право (1977 г.);

Езици:

немски, руски и английски език

Христофор Иванов Кондев

Адвокат, член на Бургаска адвокатска колегия

Образование:

Висше юридическо, диплом от СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право (1977г.);

Езици:

френски и руски език

Ивайло Христофоров Кондев

Адвокат, член на Бургаска адвокатска колегия

Образование:

Висше юридическо, диплом от СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право (2002г.); Специализация в Хамбургския университет, Германия (2000/2001г.)

Езици:

немски, английски и руски език

Димитър Христофоров Кондев

Външен консултант, Адвокат, член на Бургаска адвокатска колегия

Образование:

Висше юридическо, диплом от СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право (2005); „Университет Орхус,“ Дания, (Докторантура по право, 2013 – 2016г.)

Езици:

английски, немски и датски език