Христофор Иванов Кондев

Адвокат, председател на Бургаска адвокатска колегия

Образование

Висше юридическо, диплом от СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право (1977г.);

Професионален опит

Адвокат в „Правна къща Кондеви“ (от 1993г.)

Хоноруван асистент по облигационно право към Юридическия факултет на Бургаския свободен универвситет (1993-1995г.);

Съдия и Зам. председател на Окръжен съд – Бургас (1990-1992г.);

Арбитър, Зам. главен и Главен арбитър на Окръжен държавен арбитраж – Бургас (1984 - 1990г.); Главен юрисконсулт в СО “Трансстрой” – Бургас (1979 - 1984г.).;

Езици

френски и руски език.

Сфери на дейност

Гражданско право, Търговско право, Облигационно право, Банково право, Вещно право (недвижими имоти) и Строително право, Транспорт, Чуждестранни инвестиции, Морско право, Процесуално представителство.

Членства

Председател на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Бургас (2013 - 2019г.);

Член на Адвокатска колегия – Бургас (от 1993г.);

Член на Централния съвет на Съюза на юристите в България (СЮБ);

Председател на Съюза на юристите в България – Дружество – Бургас;

Председател на “Алианс Франсез” – Бургас (2010-2016г.), в момента (от 2016г.) Зам. Председател на “Алианс Франсез” – Бургас.