Димитър Христофоров Кондев

Външен консултант, Адвокат, Член на Адвокатска колегия – гр. Бургас

Образование

Университет Орхус, Дания, (Доктор по право, 2013 – 2016г., Дисертация „Арбитраж с участието на повече от две страни по два и повече договора в строителната индустрия“);

Свободен университет – гр. Амстердам, Холандия, Магистър по Международно бизнес право (2010г.);

Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, България, Магистър по право (2005г.),

Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, България, Магистър по международни отношения (2009г.).

Професионален опит

White & Case LLP Париж, Франция (от 2016г.);

Преподавател по международно строително право, Университет Орхус, Дания (от 2015г.);

Преподавател по Право на Европейския Съюз, Университет Орхус, Дания (2014-2015г.),

Адвокат и Старши сътрудник (от 2008г.) в Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“, гр. София (2004-2013г.).

Езици

английски, немски и датски език

Сфери на дейност

Вещно право (недвижими имоти) и Строително право (вкл. строителни договори при условията на ФИДИК), Търговско право, Облигационно право, Морско право, Арбитраж, Семейно и наследствено право.

Публикации

1. Монография - „Арбитраж с участието на повече от две страни по два и повече договора в строителната индустрия”, Wiley Blackwell, Оксфорд, 2017 (388 стр.);

2. „Съвместно разрешаване на свързани спорове по NEC3”, в Международно строително право (Construction Law International), том 10, част 4 (2015г.), стр. 13-18;

3. „Доколко процедурата по Разрешаване на спорове по договорите по ФИДИК е задължителна предпоставка за започване на арбитраж?“, в Международен преглед на строителното право (The International Construction Law Review), том 31, част 3 (2014г.), стр. 256-268;

4.„Отговарят ли последните изменения на арбитражните правила на арбитражните институции на нуждата от арбитраж с повече от две страни в строителния сектор?”, в Международен преглед на строителното право (The International Construction Law Review ), том 32, част 1 (2015г.), стр. 63-94;

5.„Законодателни решения относно арбитражни производства касаещи повече от две спорещи страни по строителни проекти“, в Списание по международно търговско право и арбитраж Виндобона, том 19, част 1 (2015г.), препечатано в Албърт Х. Диб (ред.)., Правно ръководство за Архитекти, Инженери и Строители, Проблеми в Строителството и Технологията 2015-2016г., том 32 (2016), Thomson Reuters, стр. 323-351.

Допълнителни дейности и квалификации

King’s College London, Великобритания, Център по строително право и разрешаване на спорове, пребиваващ докторант (дек. 2014-март 2015г.);

Университет Базел, Швейцария, пребиваващ докторант (авг. 2014г.);

Участник и говорител на годишната конференция на Европейското Дружество по Строително Право в гр. Милано, Италия (октомври 2014г.);

Участник в интензивен летен курс по Международен търговски арбитраж в гр. Париж, Франция, организиран от Международния арбитражен съд към Международната Търговска Камара в Париж (юли 2013г.);

Участник в курс по Международно строително право в гр. Букурещ, Румъния (юли 2013г.);

Стаж към Университет Турку, Финландия (2006г.);

Стаж към Скандинавски институт по морско право към Университет Осло, Норвегия (2005г.);

Стипендиант на Германската Академична Служба за Обмен (DAAD) в Университетa в гр. Бремен, Германия, Интензивен курс „Правна терминология и въведение в немското право“ (2004г.);

Стаж към Нотариална кантора на д-р Карл Зауер и д-р Талхамер, гр. Регенсбург, Германия (2004г.);

Законодателен сътрудник към Народно събрание – България (2003-2005г.).

Квалификационни курсове по Международни строителни договори:

„Договорите по ФИДИК – Практическо ръководство за използване и разбиране на международните строителни договори“, Прага, Чехия, (юни 2010г.);

„Искове по ФИДИК – Предявяване, Защита и Разрешаване на Искове по Договорните условия от 1999г.“, гр. Будапеща, Унгария, (юни 2008г.);

„Договорните условия на ФИДИК: Жълта книга. Практически проблеми. Искове“, гр. София, България (март 2012г.);

„Управление на проекти при използването на Договорните условия на ФИДИК от 1999г.“, гр. София, България (юни 2008г.);

„Международно приложение на NEC3 договорите и съпоставка с Договорите по ФИДИК“, Великобритания (април 2015г.).

Членства

Член на Адвокатска колегия – гр. Бургас (от 2007г.);

Вписан като арбитър (dispute adjudicator) към Комисията за разрешаване на спорове по Договорите по ФИДИК за България;

Член на Сертифицирания Институт по Арбитраж, Великобритания (MCIArb);

Член на Дружеството по строително право, Обединеното кралство (SCL, UK);

Член на Фондацията за разрешаване на споровете (DRBF);

Член на Форума на младите арбитри към Международната търговска камара в Париж (ICC YAF);

Член на Организацията на младите арбитри към Международния център за разрешаване на спорове (ICDR Young & Inernational);

Член на Швейцарската арбитражна асоциaция (ASA Below 40);

Член на Групата по международен арбитраж към Съда по международен арбитраж в Лондон (YIAG at LCIA);

Член на Младите специалисти по ФИДИК Договорите (FIDIC Young Professionals).