Ивайло Христофоров Кондев

Адвокат, член на Бургаска адвокатска колегия;

Образование

Специализирал е европейско право, международна търговия и международно морско право и транспорт в Юридическия факултет на Хамбургския Университет;

Висше юридическо, диплом от СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право (2002);

Немска езикова гимназия „Гьоте” в гр. Бургас (1991- 1996г.)

Професионален опит

Адвокат в „Правна къща Кондеви” (от ноември 2003г.);

“Алиена Консулт” ЕООД, София – адв. Таня Бузева (2003г.);

„Гигова & Карадимов” АД, София (1999г.);

Практикувал в: Застрахователна компания “HanseMerkurVersicherungsgruppe” AD, Hamburg (2001г.); Адвокатско дружество TaylorWessing, Хамбург (2009г.); Стажове в Община Бургас (1998г.), Окръжен съд – Бургас (1999г.), Софийски районен съд и Софийски окръжен съд (2001г.);

Езици

немски, английски и руски език;

Сфери на дейност

Търговско право, Дружествено право; Вещно право (недвижими имоти) и Строително право, Облигационно право, Трудово право, Семейно и наследствено право, Транспорт, Чуждестранни инвестиции / Чужденци, Консултации в областта на Туроператорската и Туристическа дейност, Морско право, Процесуално представителство.

Публикации

„Договорна отговорност на превозвача при превоз на стоки по море (според Правилата „Хага-Визби”, Немския търговски кодекс и Българския кодекс на търговското корабоплаване – сравнение), публикувана в Хамбург през 2001г.;

Допълнителни дейности и квалификации

Стипендиант на фондация „Ценности”, България за следване в Юридическия факултет на Хамбургския университет, за два семестъра (2000/2001г.); През 2009г., след изпит по юридически немски език, избран от Висшия адвокатски съвет на България да участва от българска страна в програмата на IRZ – Stiftung, Германия, Немската адвокатка камара и Немския съюз на адвокатите, за обучение на млади адвокати от Централна и Източна Европа, проведена в гр. Бон, през юни-юли 2009г.

Притежава „Спрахдиплом”, Първа степен, удостоверяващ владеене на немски език, издаден през 1995г. от Постоянната конференция на Министрите на културата на провинциите във Федерална Република Германия;

Участие в превод от немски на „Философия на правото„ на Циппелиус;

Следване в Института за немски хуманитарни и социални науки "Германикум", към Софийския университет, специализация „Общество и право в Германия” (1999/2000г.)

Членства

Член на Адвокатска колегия – Бургас;

Член на IRZ-Netzwerk, Бон, Германия (Международна програма за обучение на адвокати на Фондация „Международно правно сътрудничество”, Бон) (от 2009г.);

Член на Сдружение на немскоговорящите адвокати (VIVDA Verein Internationales Verzeichnis Deutsch sprechender Anwälte), Цюрих, Швейцария;

Учредител и член на Клуба на младия предприемач към Търговско – индустриалната камара – Бургас.